Čo robiť keď nič nefunguje

Čo robiť keď nič nefunguje

Ak vyskúšate všetko, čo je uvedené v tomto dokumente a stále sa nemôžete pripojiť, tak pošlite mail na wifi@fiit.stuba.sk, v ktorom uvediete:

  • vaše prihlasovacie meno (v tvare xlogin@stuba.sk)
  • MAC adresu wifi karty
  • operačný systém, cez ktorý sa pripájate
  • miesto a čas pokusu o pripojenie (tzv. zhruba na ktorom mieste v budove ste sa pokúšali pripojiť a čo najpresnejšie uviesť kedy ste sa o to pokúšali)
  • popísané činnosti, ktoré ste skúšal pri pokuse o pripojenie na Eduroam

A prípadne aj ďalšie relevantné informácie, ktoré by mohli pomôcť pri riešení problému.