Ako vypnúť WIFI

Ako vypnúť WIFI

  • Nastavenia -> Sieť a Internet
  • Vybrať Centrum sietí a zdieľania
  • Kliknúť na Wi-fi -> Vypnúť